Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
Bartosz Pawlaczyk

Bartosz Pawlaczyk

  W 2010 roku ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Obecnie aplikant adwokacki i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Jego prawnicze zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego oraz prawa gospodarczego. Jako praktyk występował przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych oraz sądowoadministracyjnych.

 

 

 

 

 

 

 
Copyrights 2009-2019 Igliński