Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
Artykuły
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych 

Artur Igliński    Terminy zapłaty w transakcjach handlowych   Tytuł niniejszego referatu nawiązuje wprost do ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o tym samym tytule 1 . Na marginesie dodajmy, że ustawa ta zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 6 września 2001 o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym 2 . Ustawa, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, jest istotnym novum w polskim systemie prawnym. Można zatem zapytać, jakie.. »

Znak towarowy – zarys regulacji prawnej 

dr Artur Igliński Znak towarowy – zarys regulacji prawnej  Wprowadzenie Znaki towarowe, są obecne wśród ludzi niemal od zarania ich dziejów. Twórcy już w czasach antycznych oznaczali swe wyroby. Starożytne rzymskie wazy przynoszą namacalne świadectwa takich oznaczeń 1 . O ile początkowo pierwszoplanowym zadaniem znaku towarowego było wskazywanie pochodzenia towaru od określonej osoby, o tyle później znak ten miał stanowić.. »

Nadużycie pozycji dominującej na przykładzie praktyk cenowych w świetle prawa polskiego i amerykańskiego – szkic 

Artur Igliński    Nadużycie pozycji dominującej na przykładzie praktyk cenowych w świetle prawa polskiego i amerykańskiego – szkic.   Prawicy chyba lubią paradoksy. Prawo antymonopolowe, a ściślej jego początki, upływają właśnie pod znakiem paradoksów. Na miano paradoksu zasługuje bowiem fakt, iż pierwsza na świecie ustawa antymonopolowa, tj. ustawa Shermana z 1890 r. spowodowała w kolejnych latach, tj. od 1895 do 1905 bardzo liczne.. »

Umowa sponsoringu 

Artur Igliński Umowa sponsoringu   Wstęp Wydaje się, że o sponsoringu można mówić od czasów starożytnych, łącząc tą instytucję z mecenatem, który z kolei jest równie stary jak zamierzchłe cywilizacje. Władca, bogacz, który łożył na określoną działalność artystyczną, nie czynił przecież tego tylko, kierując się jedynie wzniosłą ideą przybliżenia pozostałym członkom danej społeczności wytworów.. »

 
Copyrights 2009-2019 Igliński