Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
dr Artur Igliński

Dr Artur Igliński, adwokat. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, antymonopolowego oraz cywilnego. W swojej karierze zawodowej reprezentował największe przedsiębiorstwa w Polsce.

 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na University of Canterbury (Wielka Brytania) oraz był stypendystą Fulbrighta na University of California, Berkeley (USA). Doktor nauk prawnych. Pracę doktorską „Nadużycie pozycji dominującej na przykładzie praktyk cenowych w świetle prawa polskiego i amerykańskiego” obronił na UAM w Poznaniu.

 Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego. Autor publikacji naukowych i ekspertyz. W latach 2004–2006 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

 

Rozumiemy potrzeby naszych klientów

 

 

 

 
Copyrights 2009-2019 Igliński