Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
Kancelaria
Alimenty dla żony. A podatek?


Rzeczpospolita z dnia 8.10.2017 r., dr Artur Igliński, adwokat

Alimenty dla żony (męża – znacznie rzadziej, stąd tytuł), choć nie są normą w sprawach rozwodowych, pojawiają się jednak w nich dosyć często. Wiele osób występujących z takimi żądaniami procesowymi nie ma jednak świadomości, że kwoty z nich wynikające, zwolnione z podatku dochodowego są jedynie do progu 700 zł miesięcznie. Jeszcze mniej osób ma świadomość, że poziom ten nie był nowelizowany od 2007 r., a więc obowiązuje już dekadę [zob. art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych].

Wydaje się, że w erze 500 plus państwo „zapomniało” o podniesieniu powyższego progu.

czytaj dalej

pdf


 
Copyrights 2009-2019 Igliński